Menu Close

Резултати од Колоквиум 2 по Молекуларни и имунолошки анализи‐теоретски основи (25.15.2020)

ред.бр.Индексбодови
131114,5
427114,0
631814,0
231213,0
331612,5
933712,0
532711,5
734311,5
831411,0
1332010,5
1031010,0
113339,0
121307,5
151957,5
143304,0

Колоквиумот се смета за положен со освоени минимум 7,5 бодови.

Од Катедра