Menu Close

Соопштение за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија – Лабораториски биоинжинери

С О О П Ш Т Е Н И Е

Вториот колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија за студиската програма Лабораториски биоинжинер ќе се одржи на 11.01.2021 година во 10 часот (on line, MS Teams платформа).

Консултативните часови за практичната и за теоретската настава ќе се одржат на 04.01.2020 година. Терминот ќе ви биде соопштен дополнително  (следете ги закажаните термини на посочениот датум)

Од Катедрата