Menu Close

Резултати од Колоквиум 1 по Молекуларни и имунолошки анализи-теоретски основи (20.11.2020)

Резултати од Колоквиум 1 по Молекуларни и имунолошки анализи-теоретски основи (20.11.2020)

ред.бр. Индекс K1
20.11.20
1 311 14,5
2 312 13,5
3 316 13,5
4 271 13
5 327 13
6 318 12,5
7 343 12,5
8 314 12
9 337 12
10 310 10,5
11 333 10,5
12 130 8,5
13 320 8,5
14 330 8,5
15 195 7,5
16 322 6,5
17 306 6
18 328 5,5
19 198 4,5
20 324 4,5
21 282 4
22 269 3,5
23 308 2,5

Колоквиумот се смета за положен со освоени минимум 7,5 бодови.

Од Катедра