Menu Close

СООПШТЕНИЕ ЗА ОЦЕНИ-КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА

Студентите кои ги положиле испитите:

Магистер по фармација Лабораториски инженер Диететика и диетотерапија
Користење на литература и бази на податоци Пребарување на литература Користење на литература и извори на информации
Фармацевтска хемија 1 Медицинска хемија Промоција на здравје за здравствени професионалци
Социјална фармација и методологија Микробиологија и имунологија Исхрана и епидемиологија
Фармацевтско право и етика Микробиолошки и имунолошки методи во контрола на лекови  
Фармацевтска хемија 2    
Фармацевтска хемија 3    
Вовед во клиничка фармација    
Фармакоинформатика    
Клиничка фармација и терапевтици    
Издавање на лекови и комуникација    
Микробиолошки и имунолошки методи во контрола на лекови    
Права на интелектуална сопственост    

во јануарска, јунска или септемвриска сесија 2020, а немаат доставено индекс, ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги достават индексите за внесување на оцена, најдоцна до 06.11.2020 до 14 часот. Индексите оставете ги во кутијата која ќе биде поставена на масата пред влезот на факултетот (во зградата каде се предавалните 2 и 3), означена како КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА и ЗАДОЛЖИТЕЛНО, во секој индекс оставете ливче со натпис по кој предмет е потребна оцена, и сесија кога го имате полагано. Индексите ќе бидат потпишани во текот на наредната недела (по 06.11.2020), и поставени во истата кутија на истото место.

Од Катедрата