Menu Close

Известување за предавањата по предметот Вовед во фармација

Предавањата за предметот Вовед во фармација за студентите од прва година од програмата Магистер по фармација ќе започнат на 02.09.2020 год. со почеток во 9 часот согласно распоредот. Предавањата ќе се одржуваат online преку платформата Ms teams зашто е потребно студентите да се регистрираат соодветно според упатството добиено од Студентската служба и упатството истакнато на web страната на факултетот

Од Катедра