Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за предавањата по предметот Вовед во фармација

Предавањата за предметот Вовед во фармација за студентите од прва година од програмата Магистер по фармација ќе започнат на 02.09.2020 год. со почеток во 9 часот согласно распоредот. Предавањата ќе се одржуваат online преку платформата Ms teams зашто е потребно студентите да се регистрираат соодветно според упатството добиено од Студентската служба и упатството истакнато на web страната на факултетот

Од Катедра