Menu Close

Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (23.09.2020)

ИндексБодови (мин.3,5)
41230,00
36843,95
41764,45
41777,25
40591,25
42701,75
42394,00
42323,50
3818/152,75
41902,10
42054,35
41852,75
41935,25
41822,75
42373,55
42352,85
42274,45

Од Катедра