Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Основи на имунологија – 28.09.2020

Рб.Број на индекс Поени Теоретски испитПоени Практичен испит
14241379
24259379
3419037/
44183329
54125325
6368432/
74185319
84209309,5
94076275
104278275,5
11403226/
12381225/
13416925/
14386177,5
15406541
16423233,5
173759-76
183876-10/
193995-16/

Од Катедра