Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Групи за прва година во учебната 2020-2021 за студиска програма Магистер по фармација

Група АИме ПрезимеБрупа БИме Презиме
4407Ивана Наумоска4439Јована Неделковска
4408Константина Цветаноска4440Драгана Антиќ
4409Андреа Ристеска4441Ана Костовска
4410Ангела Зографска4442Калина Михајловска
4411Анастасија Цонкинска4443Петранка Динева
4412Филип Александровски4444Емилија Јаневска
4413Ена Ќерими4445Адријана Велковска
4414Нада Бакаловска4446Јована Димовска
4415Фјола Амити4447Анес Хаџибулиќ
4416Љубица Стојанова4448Трајче Стојанов
4417Лука Шаровиќ4449Анеса Мустафа
4418Ѓилшахе Мустафа4450Јана Пецевска
4419фиторе Алији4451Стефанија Зарева
4420Лина Стојанов4452Ивона Давиткова
4421Моника Комненова4453Цветанка Велеска
4422Ивана Трифуновска4454Теодора Цветковиќ
4423Мимоза Џеладини4455Елена Ристеска
4424Тансу Нухијевска4456Клаудија Ристеска
4425Анастасија Донеска4457Теа Темелковска
4426Ивона Станковска4458Флорије Ибиши
4427Ивана Христовска4459Иван Стојанов
4428Арјета Латифова4460Олгица Чекарчиева
4429Катерина Трајковска4461Илина Николовска
4430хурмете амзова4462Димитар Илиески
4431шадије османи4463Ива Димитриевска
4432Тамара Анѓелкоска4464Јована Ковачовска
4433Филип Марковски4465Ивана Атанасовска Ивана
4434Ангела Главеска4466Тамара Славковска
4435Селин Мехмед4467Ева Стојменовска
4436Алекс Јачовски4468Хавле Јашари
4437Елена Лисичкова4470Викторија Петрушева
4438Михаела Котеска4471Елеонора Симоновска

Од Студентска служба