Menu Close

Ден: д.м.г

Известување за оцена и потпис по предметите Молекуларна биологија со генетика (лаб.био), Молекуларни и имунолошки анализи-теоретски основи, Молекуларни и имунолошки анализи-1

Сите студенти кои треба да добијат оцена во индекс (или потпис) по предметите: Молекуларна биологија со генетика (лаб.био) Молекуларни и имунолошки анализи-теоретски основи Молекуларни и…