Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за предметот Користење на литература и бази на податоци за Септемвриска испитна сесија

Ги известувме сите студенти по програмите Магистри по Фармација и Диететика и Диетотарапија да достават пријави по предметот Користење на литература и бази на податоци во кутиите во Фармакоинформативниот Центар за Септемвриската сесија најдоцна до 30.09.2020.

Од Катедрата