Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за доставување индекси за оцени и потписи од Институт за Фармацевтска хемија

Ги известуваме студентите кои не доставиле индекс за оцена и имаат положено во Јунска сесија по предметите кај Професорите Љ.Шутуркова, З.Стерјев, А.Грозданова, З.Наумовска, А.Капедановска дека во текот на септемвриската испитна сесија треба да ги достават индексите во соодветната кутија во Фармакоинформативниот центар. Оценки ќе се внесуваат на крајот од секоја недела.

Од Катедрата