Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

СООПШТЕНИЕ ЗА ОЦЕНИ-КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА-СИТЕ ПРОГРАМИ

Ги известуваме студенти кои положија некој од предметите на катедрата по Фармацевтска хемија (сите програми) во јунска/јулска сесија и се во можност да ги достават индексите за оцена, истото да го сторат најдоцна до 27.08.2020. Индексите ве молиме да ги оставите во соодветно обележана кутија во фармакоинформативниот центар.

Од катедрата