Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за вежби Фармацевтска технологија за студенти кои презапишуваат

Почитувани колеги,

Во консултација со професорите, Ве известувам дека практичните вежби (консултации) по предметот Фамацевтска технологија за студентите кои го презапишале предметот во учебната 2019/2020 ќе се одржат во вторник (25.08.2020) со почеток во 14 часот во Предавална 3.

На вежбите НЕ ТРЕБА да дојдат студентите кои го положиле практичниот испит во јунско/јулската сесија 2020 година, ниту пак оние што положиле практичен и теоретски испит во истата.

За сите останати (оние кои немаат положено практичен испит) присуството е ЗАДОЛЖИТЕЛНО.

Поздрав и добро здравје!
Душко Шалабалија.