Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за вежби по предметот Фармацевтска технологија

Се известуваат студентите кои го слушаа предметот Фармацевтска технологија во летен семестар, дека вежбите за истиот ќе се одвиваат со почеток од 18.08.2020 година, со тоа што прва група ќе ги заврши сите вежби во деновите 18 и 19.08.2020, втора група 20 и 21.08.2020, трета група 24 и 25.08.2020 и четврта група 26 и 27.08.2020 година. Подетален распоред ќе биде објавен на 17.08.2020 година.

За студентите кои го презапишаа предметот, вежбите ќе се одвиваат во посебен термин за кој дополнително ќе бидат известени во текот на наредната недела.

Од Катедрата