Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија

Резултати од практичен испит по фармакогнозија од датум 22.07.2020

ИндексПоени
40905.8
39825.3
39665
39464.4
39104.4
40704.3
38224.1
38134.1
41034
40202.3
40522.1
38861.4
40621.4
38191.1
39541
40310.3
38470
36930

Резултати од практичен испит по фармакогнозија од датум 16.07.2020

ИндексПоени
40846.8
39716.8
39255.9
40615.7
40965
40554.1
40174.1
39144
35794
3775условно положен
38611.1
40420.7
39400

Од Катедра