Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Основи на фармацевтска технологија – јуни/јули 2020

Р.бр.Бр.индексПоени
138088.95
236848.8
340958.8
440418.7
541338.5
639508.3
739328.15
841268.05
940647.9
1041097.4
1140207.35
1239667.15
1338776.8
1438306.8
1539556.75
1640316.7
1739676.7
1841446.3
1940966.2
2041376.05
2139796
2239255.8
2340775.7
2438695.3
2540425.15
2639955.1
2740295
2841155
2939544.1
3037112.7
3140112.5
3241000.5
3337880

Практичниот испит се смета за положен со освоени мин 5 поени од вкупно 10.

Од Катедра