Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испити по предметот Фитохемија до 21 јули

Испитот го положија следните студенти:

Индекс бр. Бодови (мин.бодови 26) Дата на полагање
4067 29.25 06.07.2020
4126 26.5 21.07.2020
4142 27.5 08.07.2020
3876 27.5 08.07.2020
4041 29 16.07.2020
4026 37 21.07.2020

Студентите кои што ги нема во табелата значи дека не го положиле испитот.

Од Катедра