Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА

Бр.индексТK1K2СеминарВкупнооцнкаавг-септември
13025.00.0010655K2
4260.00.00/265K1K2 семинарскапријава
53021.015.00/665семинарскапријава
123033.020.00/835семинарска
19284.04.00/365K1K2K семинарска
282821.018.00/675семинарска
292621.020.0010778/

Тестот К1 е положен со мин 21/35 бода
Тестот К2 е положен со мин 12,5/25 бода
Положените колоквиуми важат до следниот зимски семестар 2020/21

Од Катедра