Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Испитување и анализа на природни производи

Резултати од испит по предметот Испитување и анализа на природни производи

Дата на полагање: 22.07.2020

Индекс бр. Бодови Оценка
121 7 5
225 21 6
152 0 5
145 1 5
187 9 5
142 13 5
213 11 5
132 20 6

Од Катедра