Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија

Практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија

Датум на полагање: 17.06.2020 (8:00-11:00 часот)

Индекс Поени
368 3
364 0
366 0
377 0,5
363 1
375 2,5
349 Условно пуштена*
367 7
394 0

Од Катедра