Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија (мр.фарм)

Практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија (мр.фарм)

Датум на полагање: 16.06.2020 (8:00-11:00 часот)

СТАРА ПРОГРАМА

Индекс Поени
4130 9.3

НОВА ПРОГРАМА

Индекс Поени
4200 9
4205 8.8
4186 Условно пуштена*
4255 1
4204 0.8

Од Катедра