Menu Close

Ден: д.м.г

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година.https://www.dropbox.com/s/4kzz0m80a6azzwo/konkurs-i-ciklus_2020_2021.pdf?dl=0