Menu Close

Известување за Студентска служба на Фармацевтски факултет

Почитувани студенти

Условите поврзани со пандемијата со коронавирусот Ковид -19 наметнаа целата комуникација и работа на факултетите да се одвива по електронски пат.

Од таа причина, доколку имате потреба од контакт со Студентска служба на Фармацевтски факултет, во врска со барање, молба или потврда за редовен студент, истите испратете ги на studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk. Вработените во службата ќе одговорат во најкраток можен рок.

Со почит,
Студентска служба