Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување

Според препораките од Владата на Република Северна Македонија и СЗО студентската служба ќе работи само за итни и неодложни случаеви. Доколку имате потреба јавете се на телефонскиот број 3126-032 или 3126-024.
За вакви случаи службата ќе работи од
12-14 часот

Од
Деканатот