Menu Close

Соопштение за оцена по предметот Користење на литература и бази на податоци – Диететика и диетотерапија

Студентите од студиската програма Диететика и диетотерапија да ги остават индексите за оцена по предметот Користење на литература и бази на податоци на катедрата, најдоцна до 11.03.2020 до 12h.

Од Катедра