Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Промоција на здравје

Студенти со број на индекс кои го положија испитот по Промоција на здравје:

  1. 30/ДД
  2. 50/ДД
  3. 52/ДД
  4. 49/ДД
  5. 37/ДД
  6. 24/ДД

Студентите кои го положија испитот по предметот Промоција на здравје да донесат индекси за оцена најдоцна до Понеделник (09.03.2020) до 14:00h.

Од Kатедра