Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за предметот Хемија на храна 1 (Диететика и диетотерапија)

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот ХЕМИЈА НА ХРАНА 1 од студиска програма Диететика и диетотерапија, дека наставата во понеделник (09.03.2020) ќе започне во 10 часот.

Од Катедра