Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за усен дел од испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици

Студентите со број на индекс:

  1. 3833
  2. 3463
  3. 3699
  4. 3619
  5. 3450
  6. 3698
  7. 3703
  8. 3581
  9. 3805
  10. 3794

да се јават на катедрата за усен дел од испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици на 28.02.2020 (петок) во 10:00h.

Од Катедра