Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за почеток на практичната настава по предметот Прехранбени производи

Се известуваат студентите дека практичната настава по предметот Прехранбени производи ќе започне на 12.03.2020 во 11 часот (лабораторија 10)

Од Катедра