Menu Close

Соопштение за увид на тестовите по предметот Аналитичка хемија

Термин за увид во тестовите од одржан испит по предметот Аналитичка хемија, е на 24.02.2020 година во 10:00 часто, во лабораторија 8.

Од Катедра