Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за почеток на практичната натсава по Токсиколошки и форензични анализи

Се известуваат студентите дека практичната настава по Токсиколошки и форензични анализи ќе започне на 25.02.2020 (вторник) во 9 часот во предавална 1. Присуството е задолжително.

Од Катедра