Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за почеток на наставата по предметот Принципи на нутриционизмот

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Принципи на нутриционизмот ќе започнат на 02.03.2020 (понеделник) во 11 часот во предавална 4.

Од Катедра