Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

СООПШТЕНИЕ за предметот Основи на фитотерапија

Се известуваат студентите дека наставата по предметот Основи на фитотерапија ќе започне на 24.02.2020 год. (понеделник) од 9:00 часот, наместо на 17.02.2020.

Од Катедра