Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- за студентите распределени на клиниките за Ендоокринологија и Пулмологија

Практичната настава на клиниките за Ендоокринологија и Пулмологија ќе се одржи на 17,02,2020 (Понеделник ) со почеток од 09:00.

Студентите, треба да бидат пред главниот влез на клиниката најдоцна 10 мин пред дефинираниот термин, од каде заедно со одговорниот наставник од Фармацевтски факултет ќе бидат превземени од клиничкиот фармацевт.

Секое каснење значи пропуштање на групата без можност да се вклучи во друга група.

Сите студенти со себе да носат чист мантил.

Од Катедра