Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за предметот Фармацевтска технологија (Магистер по фармација)

Предавањата по предметот Фармацевтска технологија (програма магистер по фармација, 6 семестар) ќе започнат на 18.02. согласно рапоредот истакнат на страната на Факултетот.

Институт за фармацевтска технологија