Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Фармацевтска Хемија 1 (06.02.2020)

 • 3921-Положил
 • 3749-Положил
 • 4034-Положил
 • 4031-Положил
 • 3940-Положил
 • 3954-Положил
 • 4010-Положил
 • 4022-Положил
 • 4111-Положил
 • 3693-Положил
 • 4007-Положил
 • 4057-Положил
 • 4106-Положил
 • 4020-Положил
 • 3890-Положил
 • 4052-Положил
 • 4092-Положил
 • 4165-Положил
 • 3938-Положил
 • 4103-Положил
 • 3910-Неположил
 • 3999-Неположил
 • 3996-Неположил
 • 3861-Неположил
 • 3812-Неположил
 • 4042-Неположил
 • 3977-Неположил
 • 3870-Неположил
 • 4016-Неположил
 • 3877-Неположил
 • 4067-Неположил
 • 3495-Неположил
 • 3964-Неположил
 • 3923-НЕположил
 • 3880-Неположил
 • 4073-Неположил
 • 3974-Неположил
 • 3855-Неположил
 • 3863-Неположил
 • 3822-Неположил
 • 3862-Неположил
 • 3617-Неположил
 • 3917-Неположил
 • 4093-Неположил
 • 4064-Неположил
 • 3746-Неположил
 • 4079-Неположил
 • 4126-Неположил

Да се достават индекси за оцени по предметот ФХ1кој се полагаше на 06.02.2020 во Фармакоинформативниот центар на 14.02.2020 до 12 h.Секој кој сто сака увид на тесто може да дојде во четврток на 13.02.2020  10-11h кај Доц. д-р Александра Капедановска Несторовска и Доц. д-р Зорица Наумовска.

Од Катедра