Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Медицинска Хемија

 • 263 – Положил
 • 316 – Положил
 • 327 – Положил
 • 294 – Положил
 • 312 – Положил
 • 127 – Положил
 • 311 – Положил
 • 268 – Положил
 • 318 – Положил
 • 270 – Положил
 • 176 – Положил
 • 144 – Положил
 • 275 – Неположил
 • 333 – Неположил
 • 213 – Неположил

Да се достават индекси за оцена по предметот Медицинска хемија во Фармакоинформативниот центар на 14.02.2020 до 12h.

Од Катедра