Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ – за студентите распределени на клиника за кардиологија

  1. Практичната настава на клиниката за кардиологија ќе се одржи на 18,02,2020 ( вторник) во периодот од 10.00-13.00.
  2. Студентите, треба да бидат пред главниот влез на клиниката најдоцна 10 мин пред дефинираниот термин, од каде заедно со одговорниот наставник од Фармацевтски факултет ќе бидат превземени од Проф.Д-р.Марија Вавлукис
  3. Секое каснење значи пропуштање на групата без можност да се вклучи во друга група.
  4. Сите студенти со себе да носат чист мантил.
Ред бр.Индекс бр.Одговорен наставник
Фармацевтски факултет
Надворешен соработник
Универзитетска клиника за кардиологија
13643Доц.Д-р.Александра Капедановска НесторовскаПроф.Д-р.Марија Вавлукис
23653Доц.Д-р.Александра Капедановска НесторовскаПроф.Д-р.Марија Вавлукис
33657Доц.Д-р.Александра Капедановска НесторовскаПроф.Д-р.Марија Вавлукис
43664Доц.Д-р.Александра Капедановска НесторовскаПроф.Д-р.Марија Вавлукис
53670Доц.Д-р.Александра Капедановска НесторовскаПроф.Д-р.Марија Вавлукис
63679Доц.Д-р.Александра Капедановска НесторовскаПроф.Д-р.Марија Вавлукис