Menu Close

Резултати од практичен испит по предметот Основи на фармацевтска технологија

ИндексПоени
40589,2
41658,55
41438,4
39178,1
41118,05
40677,9
40747,85
40907,8
40527,7
37437,5
39697,45
41107,45
40847,4
38227,35
40817,2
40707,2
39387,15
40997,1
40617,1
40687,55
40857
40836,95
39216,95
40536,95
40696,85
40916,8
40926,6
39376,55
40166,55
41136,55
39906,5
40556,45
41056,4
39706,4
37266,4
41126,4
40606,4
41066,3
38476,25
38736,2
40006,15
40826,05
38375,95
38215,9
41425,65
40105,65
39935,65
39465,55
41035,5
41695,45
38705,4
39725,35
39145,25
38535
37465
39715
37445
4042условно
3885условно
3964условно
39664,5
39254,35
40204,05
38193,7
41373,6
40963,6
40773,45
39953,3
38693,3
39553,15
38802,95
36842,85
34892,75
40312,25
37592,15
40951,9
40111,55
/условно
/3,2

Практичниот испит се смета за положен со освоени мин. 5 од 10 поени.

На студентите кои го положиле практичниот испит условно, истиот им се важи само оваа сесија.

Увид на тестовите во понеделник во 10 часот.

Од Катедра