Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предмет Фармацевтска Хемија 2 (27.01.2020)

ИндексРезултат од практичен испит ФХ2
3489Положи
3574Положи
3579Положи
3628Положи
3705Положи
3715Положи
3760Положи
3775Положи
3776Положи
3836Положи
3840Положи
3842Положи
3859Положи
3929Положи
3945Положи
3947Положи
3972Положи
3986Положи
3989Положи
3990Положи
4015Положи
3720Условно (важи 1 сесија)
3857Условно (важи 1 сесија)
3866Условно (важи 1 сесија)

Од Катедра