Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Основи на Фармакологија

ИндексПоени
405310
406810
406910
411010
38229,5
40819,5
41429,5
39379
40529
40589
40859
44009
39108,5
39218,5
39748,5
39758,5
40558,5
40618,5
40748,5
40828,5
40908,5
38198
40678
40928
39557,5
40837,5
40997,5
40967
41377
41657
39136,5
39386,5
41136,5
39806
41116
41436
39175,5
39235,5
39695,5
40915,5
41265,5
40105
24914
38804
37432,5
38732,5

Од Катедра