Menu Close

Резултати од испит по предметот Хемија на храна 1 одржан на 24.01.2020

Досие бр.Прв делВтор дел
/мин. 15мин. 10
151912
31616,5
131514
191510
61510
41510
261510,5
24155
27121

Од Катедра