Menu Close

Резултати од испит по предметот Основни технолошки операции (Диететика)

Индекс Поени
28 34.1
6 10.5
13 0
21 10
11 4.6
23 17.8
3 9.6
7 8.7
15 1.7
5 25
19 13.35
4 8.4
8 10.7
24 19.7
29 25

Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 поени од вкупно 50.

Од Катедра