Menu Close

Резултати од испитот по Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 18-19) одржан на 17.01.2020

  индекс Освоени бодови
1. 282 7.5
2. 341 12
3. 317 12
4. 342 19
5. 319 20,5

Напомена: Испитот се смета за положен доколку се освојат најмалку 30 бода.

Од Катедрата
29.01.2020