Menu Close

Ден: д.м.г

Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по предметот Медицинска хемија на датум 31.01.2020

Студентите кои ќе полагаат практичен испит по предметот Медицинска хемија на датум 31.01.2020, да испратат список на студенти на следните mail адреси: emihajloska@ff.ukim.edu.mk alka@ff.ukim.edu.mk zose@ff.ukim.edu.mk…

Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 на датум 31.01.2020

Студентите кои ќе полагаат практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 на датум 31.01.2020, да испратат список на студенти на следните…