Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по предметите Неорганска хемија применета во фармација(студ. програма Магистер по фармација 19-20) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториско биоинжинерство 19-20) што ќе се одржи на 20.01.2020

Предавална 3

Рб. индекс Рб. индекс
1. 4391 39. 4377
2. 4382 40. 4340
3. 4324 41. 4298
4. 4207 42. 4309
5. 4320 43. 4325
6. 4379 44. 3763
7. 4265 45. 4270
8. 4301 46. 4390
9. 4356 47. 4134
10. 4332 48. 4330
11. 4394 49. 4353
12. 4395 50. 4376
13. 4339 51. 4381
14. 4101 52. 4359
15. 4295 53. 4303
16. 4387 54. 4302
17. 4296 55. 4367
18. 4385 56. 4350
19. 4354 57. 4300
20. 4312 58. 4377
21. 4319 59. 4406
22. 4307 60. 4329
23. 4326 61. 4351
24. 4277 62. 4393
25. 4197 63. 4310
26. 4318 64. 4392
27. 4383 65. 4365
28. 4289 66. 4341
29. 4308 67. 4360
30. 3762 68. 4043
31. 4322 69. 4125
32. 4290 70. 4291
33. 4299 71. 4361
34. 4362 72. 4317
35. 4155 73. 4249
36. 4399 74. 4323
37. 4222 75. 4335
38. 4086 76. 4338

Предавална 2

Рб. индекс Рб. индекс
1. 4328 32. 4342
2. 4292 33. 4293
3. 4304 34. 4389
4. 4336 35. 4366
5. 3827 36. 4345
6. 4327 37. 4388
7. 4344 38. 4343
8. 4333 39. 4372
9. 4384 40. 345
10. 4268 41. 346
11. 4364 42. 347
12. 4375 43. 348
13. 4378 44. 349
14. 4305 45. 350
15. 4194 46. 351
16. 4316 47. 352
17. 4313 48. 353
18. 4269 49. 354
19. 4306 50. 355
20. 4347 51. 356
21. 4348 52. 357
22. 4352 53. 358
23. 4297 54. 359
24. 4358 55. 360
25. 4275 56. 361
26. 4242 57. 362
27. 4314 58. 363
28. 4368 59. 364
29. 4357 60. 365
30. 4374 61. 366
31. 4151 62. 367

Предавална 1

Рб. индекс Рб. индекс
1. 368 29. 126
2. 369 30. 130
3. 370 31. 195
4. 371 32. 241
5. 373 33. 244
6. 374 34. 245
7. 375 35. 259
8. 376 36. 269
9. 377 37. 279
10. 378 38. 280
11. 379 39. 281
12. 382 40. 291
13. 383 41 293
14. 384 42. 301
15. 387 43. 305
16. 388 44. 306
17. 389 45. 313
18. 390 46. 314
19. 391 47. 317
20. 392 48. 319
21. 393 49. 321
22. 394 50. 322
23. 396 51. 325
24. 113 52. 326
25. 328 53. 332
26. 331 54. 334
27. 336 55. 79
28. 338 56. 88

Напомена: Распоредот на студенти по предавални е направен врз основа на списоците од електронското пријавување на испитот во iKnow системот. Доколку некој студент не е на списокот, а сака да го полага испитот на 20.01.2020 да се пријави на меил кај доц. Лилјана Анастасова најдоцна до петок (17.01.2020) до 11 часот.

Од Катедрата
16.01.2020