Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од втор колоквиум по предметот Храна и исхрана одржан на 08.01.2020

индексБодови 1 делБодови 2 дел
39271410
3689149,5
39351210
3905129,5
3801128,5
3926127,5
3983127
3972125
3918119
3823119
3813118
4026117,5
4013117
4030115,5
3973109,5
4036108
3843106
3960106
3668105,5
402299
349298
386686
399786
384285,5
392285,5
3982105
38917,58,5
38007,57,5
38757,55
39657,55
374973,5
399673,5
398566
397756

Забелешка: Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 7.5 бодови на првиот дел и најмалку 5 бодови на вториот дел.

Од Катедрата