Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултатите од втор колоквиум по предметот Инструментални фармацевтски анализи одржан на 08,01,2020

Р.бр.ИндексПоени
1368415,5
2417618
3417718,5
4417923
5418111,5
6418216
741839,5
8418522
9418917
10419010,5
11419123
12419319
13419522
14419821
15420021
16420223
17420322
18420520
19420816
20420911,5
21421016
22421113
23421215
24421515
25421617,5
26421919
27422511
28422713
29422615
30422919
31423019,5
32423414
33423915,5
34424014
35425913
36427917
37428721

Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 13 поени, од можни 25 поени.

Од Катедра