Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за практичен испит по предметите од Институтот по Фармацевтска технологија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат практичен испит по некој од предметите од Институтот по Фармацевтска технологија, ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на анкетата најдоцна до 15.01.2020 година.

https://forms.gle/D9VsfkFL3AE5CU3P7

Од Институтот