Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за испит по предметот Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 19-20)

Испитот по предметот Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 19-20) ќе се одржи на 20.01.2020 (понеделник) со почеток во 8 часот. Студентите кои ќе го полагаат испитот задолжително да носат со себе калкулатор и индекс на увид.

Студентите кои го преслушуваат предметот и сакаат да го полагаат испитот на 20.01.2020 задолжително да се запишат на список на вратата од лабораторија      бр. 11, најдоцна до 16.01.2020 (четврток).

Од Катедрата
13.01.2020